header.png
1/8

Master / Doctoral Program

of Gender Education

2022性教育論壇
 

專任教師

P4.png
bowei.jpg

楊佳羚

副教授兼所長

​游美惠

教授

蔡麗玲

教授

陳伯偉

副教授

謝臥龍

退休教授

clyang@nknu.edu.tw

(07)7172930轉2010

meiyou@nknu.edu.tw

(07)7172930轉2012 / 8716

liling@nknu.edu.tw

(07)7172930轉2017

交通資訊.png
聯絡我們

​若有任何問題您可以在此填寫表單詢問,我們會盡快與您聯繫!

您已成功送出訊息

通訊資料

地址:802 高雄市苓雅區和平一路116號

電話:07 - 7172930〈分機 2011〉

傳真:07 - 7710366

​信箱:gender@nknu.edu.tw

Contact Infomation

Address: 116, Ho-Ping 1st Rd., Kaohsiung 802, Taiwan.

Tel: (+886)-7-7172930 ext. 2011

Fax: (+886)-7-7710366

​E-mail: gender@nknu.edu.tw